QQM Fund Management AB står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver fondverksamhet samt verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Därutöver tar QQM Fund Management AB emot medel med redovisningsskyldighet för att kunna föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande.