QQM Fund Management AB är en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-Förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Bolaget ansvarar för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge Master, samt för förvaltningen av de tre mottagarfonderna QQM Equity Hedge SEK, QQM Equity Hedge EUR samt QQM Equity Hedge USD.

Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande.