Vi förvaltar två fonder med olika strategier och riskprofiler.

QQM Equity Hedge SEK är en marknadsneutral hedgefond, Fonden är en specialfond som handlas den sista bankdagen varje månad.

Nowo Global Fund är en dagligt handlad värdepappersfond. Den köper man enklast i via Nowos app och för att sälja loggar man in på dess kundportal.

Läs mer om hur man går till väga under respektive fond i köp/sälj-menyn.