Vid köp av andelar (teckning)

Anmälan: Fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före månadsskifte.

För försäljning av andelar (inlösen)

Anmälan: Fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar innan månadsskifte.

2019 MånadAnmälan köpLikvid köpAnmälan försäljning
Januari25/128/118/1
Februari22/225/215/2
Mars25/326/318/3
April24/425/415/4
Maj24/527/517/5
Juni24/625/614/6
Juli25/726/718/7
Augusti26/827/819/8
September24/925/917/9
Oktober25/1028/1018/10
November25/1126/1118/11
December19/1220/1212/12