Vid köp av andelar (teckning)

Anmälan: Fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före månadsskifte.

För försäljning av andelar (inlösen)

Anmälan: Fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar innan månadsskifte.

2020 MånadAnmälan köpLikvid köpAnmälan försäljning
Januari27/128/120/1
Februari24/225/217/2
Mars25/326/318/3
April24/427/416/4
Maj25/526/518/5
Juni24/625/616/6
Juli27/728/720/7
Augusti25/826/818/8
September24/925/917/9
Oktober26/1027/1019/10
November24/1125/1117/11
December22/1223/1215/12