Nyheter

QQM stärker ESG-profilen ytterligare

QQM stärker ESG-profilen ytterligare. Läs mer här.


awards

QQM Utmärkelser

awards
Att fondens avkastning är konkurrenskraftig har visat sig i ett antal internationella utmärkelser. Läs mer på vår sida om utmärkelser och rating.


Finansinspektionen godkänner nya fondbestämmelser

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge. Fonden omvandlas till en så kallad matarfond (eng. feeder fund) med namnet QQM Equity Hedge SEK. Vi lanserar samtidigt två andra matarfonder, en som handlas i Euro och en som handlas i amerikanska dollar.

Den nya strukturen med matarfonder innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda investeringsstrategin valutasäkrat till fler basvalutor till investerare som föredrar annat än svenska kronor. Därmed förbättras förutsättningarna för att öka kapitalet som förvaltas enligt investeringsstrategin, vilket skapar stordriftsfördelar som förväntas gynna samtliga andelsägare över tiden.

Omvandlingen till matarfond kommer att implementeras den 17 maj 2016.


QQM uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic

Den goda utvecklingen i QQM Equity Hedge uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic. “QQM reach new all time high in turbulent January” skriver Jonathan Furelid.

“Stockholm (HedgeNordic) – Swedish market neutral manager QQM recorded a 1.3 percent gain in its QQM Equity Hedge program in January, thereby adding to a solid 5,2 percent gain in December which brought the year to date numbers for 2015 to + 8.1 percent. The program is now at a new all time high.”

Läs mer här.


Akademisk rådgivare till QQM

Hanna Setterberg, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till QQM.

Hanna doktorerade 2012 med avhandlingen “The Pricing of Earnings – Essays on the post-earnings announcement drift and earnings quality risk”. Hon arbetar vid institutionen för redovisning och finansiering, och forskar bland annat kring sambandet mellan aktiekurser och redovisningsdata.


Nummer 6 bland globala fonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 6 bland globala marknadsneutrala aktiefonder, juli 2015

top10-2015


QQM Equity Hedge is top 10 in the world according to BarclayHedge

QQM Equity Hedge is now top 10 in the world in the category Equity Market Neutral over a rolling 3 years period from Q1 2012- Q1 2015. QQM Equity Hedge is also rated as one of the top 10 for the single years 2013 and 2014. The rating is performed by BarclayHedge, a leading hedge fund data vendor and one of the foremost sources for research in the field of alternative investments. Read more.


HFM European Performance Awards 2014

QQM Equity Hedge nominerades i HFM European Performance Awards 2014.

HFM


Investors Choice Awards

QQM Equity nominerades Investors Choice Awards 2015.

HedgePo-2015


År 2014 är QQM Equity Hedge rankad nummer 6

QQM Equity Hedge är rankad nummer 6 bland globala marknadsneutrala aktiefonder, under 2014
top10-2014


Godkänts som AIF-förvaltare

Finansinspektionen har den 11 februari 2015 har godkänt bolagets ansökan om att förvalta alternativa investeringsfonder. Fondbolaget och fonden lyder nu under Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som är den svenska implementeringen av EU:s så kallade AIFMD-direktiv. Fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge har uppdaterats i enlighet med gällande lagar och regelverk. Ändringarna i fondbestämmelserna inte innebär någon förändring av fondens inriktning eller förvaltningsmetodik.


2015 Hedge Fund Award winners announced!

Under 2014 skapade QQM Equity Hedge positiv avkastning under årets samtliga kvartal. Den totala värdestegringen under fjolåret uppgick till +14,28%. Fonden har precis två vunnit två kategorier i 2015 Hedge Fund Awards.
• Best Systematic Equity Market Neutral Fund - Sweden
• Best Nordic Equity Focused Hedge Fund


QQM uppmärksammas i en analys av HedgeNordic

Den goda utvecklingen i QQM Equity Hedge uppmärksammas i en analys av HedgeNordic. ”En av förvaltarna som vi gillar, och som kanske har flugit under radarn ett tag trots topplacering, är stockholmsbaserade QQM.” skriver Kamran Ghalitschi. Läs mer här.


Dagens Industri uppmärksammar QQM Equity Hedge

I en artikel, 30 augusti 2014, med placeringstips inför hösten rekommenderar DI:s fondexpert Hans Bolander tre fondportföljer med olika risknivåer. QQM Equity Hedge ingår i DI:s lågriskportfölj. Skälet är att avkastningen i fonden bedöms bli bättre än i rena penningmarknadsfonder.


Sveriges första etiskt screenade hedgefond

Fonden QQM Equity Hedge inför ett etiskt filter och blir Sveriges första etiskt screenade hedgefond. Läs mer här.


Lage Jonason ny delägare

Vi har glädjen att meddela att Lage Jonason kommer in som ny delägare i QQM Fund Management AB, och kommer även att ingå i fondbolagets styrelse.


QQM interjuvas

Blankning är ett mycket omdiskuterat ämne bland allmänheten, akademiker, politiker, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. Svenska hedgefondförvaltare, däribland QQM:s förvaltare, kommenterar det etiska frågorna kring blankning. Läs mer här.


QQM uppmärksammas

QQMs förvaltningsresultat och strategi uppmärksammas av HEDGEFONDER.nu, som publicerar en längre intervjuv med fondens förvaltare. Läs mer här.


Fondmarknaden.se rekomenderar QQM Equity Hedge

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.


QQM Equity Hedge rekomenderas

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.