Nyheter

QQM interjuvas

Blankning är ett mycket omdiskuterat ämne bland allmänheten, akademiker, politiker, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. Svenska hedgefondförvaltare, däribland QQM:s förvaltare, kommenterar det etiska frågorna kring blankning. Läs mer här.


QQM uppmärksammas

QQMs förvaltningsresultat och strategi uppmärksammas av HEDGEFONDER.nu, som publicerar en längre intervjuv med fondens förvaltare. Läs mer här.


Fondmarknaden.se rekomenderar QQM Equity Hedge

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.


QQM Equity Hedge rekomenderas

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.


Positiv årsavkasting, starkt andra halvår för fonden

Efter ett svagt första halvår för fonden är det glädjande att konstatera fonden mot slutet av året avkastade i linje med bolagets förväntningar. Det andra halvåret avkastade fonden +6,17 procent och för helåret 2010 redovisas ett positivt resultat om +2,65%.


Positiv årsavkastning, starkt andra halvår för fonden

Efter ett svagt första halvår för fonden är det glädjande att konstatera fonden mot slutet av året avkastade i linje med bolagets förväntningar. Det andra halvåret avkastade fonden +6,17 procent och för helåret 2010 redovisas ett positivt resultat om +2,65%.


Namnbyte

Fondbolaget Navitor Kapitalförvaltning AB har bytt namn till QQM Fund Management AB. QQM är en förkortning av Quantitative and Qualitative Models, eftersom bolaget arbetar med systematiska modeller där kvantitativa och kvalitativa data analyseras.


Fondbolagets namn

Fondbolaget har bytt namn till QQM Fund Management AB. QQM är en förkortning av Quantitative and Qualitative Models, eftersom bolaget arbetar med systematiska modeller där kvantitativa och kvalitativa data analyseras.


Förbättrad förvaltningsmodell

Det metodarbete som påbörjades den 1 juli är nu till fullo implementerat. Fonden tar liksom tidigare positioner i aktier baserade på en systematisk analys av earnings momentum och earnings surprise, men förvaltningsmetodiken har förfinats. I arbetet har förvaltarna haft hjälp av bolagets akademiske rådgivare, Magnus Dahlquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.


Ny ledning av fondbolaget

Fondbolagets styrelse består nu av Einar Wanhainen, ordförande, samt ledamöterna Bernt Andersson, Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt. Till verkställande direktör har Ola Björkmo utsetts.


Ny ledning av fondbolaget

Fondbolagets styrelse består nu av Einar Wanhainen, ordförande, samt ledamöterna Bernt Andersson, Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt. Till verkställande direktör har Ola Björkmo utsetts.


Teckna andelar via Nordnet

QQM Equity Hedge är tillgänglig via Nordnet Bank. Nu är det möjligt att teckna andelar via www.nordnet.se.


Akademisk Rådgivare

Magnus Dahlquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till bolaget.


Fondbolaget rekryterar portföljförvaltare

Fondbolaget har knutit till sig Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt som delägare och portföljförvaltare.


Erhåller tillstånd att driva fondverksamhet

Finansinspektionen meddelade den 17 december 2007, med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, Navitor Kapitalförvaltning AB tillstånd att driva fondverksamhet och godkänner samtidigt, med stöd av 4 kap. 9 § lagen om investeringsfonder, fondbestämmelserna för fonden Navitor Nordic Hedge.