Nowo Global Fund – Månadsrapport oktober 2023

Nowo Global Fund minskade med 0,13 % under oktober vilket var något bättre än fondens jämförelseindex som minskade med med 0,17 % för samma period…


Nowo Global Fund – Månadsrapport september 2023

Nowo Global Fund minskade med 2,2 % under september vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som minskade med 2,1 % för samma period. Sedan…


Nowo Global Fund – månadsrapport augusti 2023

Nowo Global Fund ökade med 0,36% under augusti vilket var bättre än svenska aktier som minskade med -3,13% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross…


Nowo Global Fund – månadsrapport juli 2023

Nowo Global Fund sjönk med 0,17% under juli, men presterade ändå bättre än svenska aktier som i sin tur minskade med 1,25% mätt som OMX Stockholm…


Nowo Global Fund – månadsrapport juni 2023

Nowo Global Fund steg med + 5,08% under juni vilket är bättre än svenska aktier som ökade med 3,35% mätt som OMX Stockholm Benchmark OMXS30, under…


Nowo Global Fund – månadsrapport maj 2023

Nowo Global Fund sjönk med -1,31 % under maj vilket är bättre än svenska aktier som tappade 2,29 %, mätt som OMX Stockholm Benchmark, under månaden.…


Nowo Global Fund – månadsrapport april 2023

Efter ett mycket starkt första kvartal för Nowo Global Fund (+9,1%) blev april en lugnare månad och fonden sjönk marginellt med -0,2%. Sedan…


Nowo Global Fund – månadsrapport mars 2023

Under mars fortsatte den positiva utvecklingen för Nowo Global Fund som steg med +2,2% i värde, vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg…


Nowo Global Fund – månadsrapport februari 2023

Under februari steg Nowo Global Fund med +1,6% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med -1,3%. Sedan årsskiftet har fonden…


Nowo Global Fund – månadsrapport januari 2023

Under årets första månad steg Nowo Global Fund med +5,1% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg med +3,8%.  Den senaste tiden…