Nowonomics AB (publ). avser att förvärva majoriteten i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB

Fintechbolaget Nowonomics AB (publ). förvärvar majoriteten i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB – Nowonomics AB (publ) (cision.com)