Finansinspektionen godkänner nya fondbestämmelser

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge. Fonden omvandlas till en så kallad matarfond (eng. feeder fund) med namnet QQM Equity Hedge SEK. Vi lanserar samtidigt två andra matarfonder, en som handlas i Euro och en som handlas i amerikanska dollar.

Den nya strukturen med matarfonder innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda investeringsstrategin valutasäkrat till fler basvalutor till investerare som föredrar annat än svenska kronor. Därmed förbättras förutsättningarna för att öka kapitalet som förvaltas enligt investeringsstrategin, vilket skapar stordriftsfördelar som förväntas gynna samtliga andelsägare över tiden.

Omvandlingen till matarfond kommer att implementeras den 17 maj 2016.