År: 2016

QQM stärker ESG-profilen ytterligare

QQM stärker ESG-profilen ytterligare. Läs mer här.


awards

QQM Utmärkelser

awards
Att fondens avkastning är konkurrenskraftig har visat sig i ett antal internationella utmärkelser. Läs mer på vår sida om utmärkelser och rating.


Finansinspektionen godkänner nya fondbestämmelser

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge. Fonden omvandlas till en så kallad matarfond (eng. feeder fund) med namnet QQM Equity Hedge SEK. Vi lanserar samtidigt två andra matarfonder, en som handlas i Euro och en som handlas i amerikanska dollar.

Den nya strukturen med matarfonder innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda investeringsstrategin valutasäkrat till fler basvalutor till investerare som föredrar annat än svenska kronor. Därmed förbättras förutsättningarna för att öka kapitalet som förvaltas enligt investeringsstrategin, vilket skapar stordriftsfördelar som förväntas gynna samtliga andelsägare över tiden.

Omvandlingen till matarfond kommer att implementeras den 17 maj 2016.


QQM uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic

Den goda utvecklingen i QQM Equity Hedge uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic. “QQM reach new all time high in turbulent January” skriver Jonathan Furelid.

“Stockholm (HedgeNordic) – Swedish market neutral manager QQM recorded a 1.3 percent gain in its QQM Equity Hedge program in January, thereby adding to a solid 5,2 percent gain in December which brought the year to date numbers for 2015 to + 8.1 percent. The program is now at a new all time high.”

Läs mer här.