Akademisk rådgivare till QQM

Hanna Setterberg, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till QQM.

Hanna doktorerade 2012 med avhandlingen “The Pricing of Earnings – Essays on the post-earnings announcement drift and earnings quality risk”. Hon arbetar vid institutionen för redovisning och finansiering, och forskar bland annat kring sambandet mellan aktiekurser och redovisningsdata.