Godkänts som AIF-förvaltare

Finansinspektionen har den 11 februari 2015 har godkänt bolagets ansökan om att förvalta alternativa investeringsfonder. Fondbolaget och fonden lyder nu under Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som är den svenska implementeringen av EU:s så kallade AIFMD-direktiv. Fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge har uppdaterats i enlighet med gällande lagar och regelverk. Ändringarna i fondbestämmelserna inte innebär någon förändring av fondens inriktning eller förvaltningsmetodik.