År: 2015

Akademisk rådgivare till QQM

Hanna Setterberg, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till QQM.

Hanna doktorerade 2012 med avhandlingen “The Pricing of Earnings – Essays on the post-earnings announcement drift and earnings quality risk”. Hon arbetar vid institutionen för redovisning och finansiering, och forskar bland annat kring sambandet mellan aktiekurser och redovisningsdata.


Nummer 6 bland globala fonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 6 bland globala marknadsneutrala aktiefonder, juli 2015

top10-2015


QQM Equity Hedge is top 10 in the world according to BarclayHedge

QQM Equity Hedge is now top 10 in the world in the category Equity Market Neutral over a rolling 3 years period from Q1 2012- Q1 2015. QQM Equity Hedge is also rated as one of the top 10 for the single years 2013 and 2014. The rating is performed by BarclayHedge, a leading hedge fund data vendor and one of the foremost sources for research in the field of alternative investments. Read more.


HFM European Performance Awards 2014

QQM Equity Hedge nominerades i HFM European Performance Awards 2014.

HFM


Investors Choice Awards

QQM Equity nominerades Investors Choice Awards 2015.

HedgePo-2015


År 2014 är QQM Equity Hedge rankad nummer 6

QQM Equity Hedge är rankad nummer 6 bland globala marknadsneutrala aktiefonder, under 2014
top10-2014


Godkänts som AIF-förvaltare

Finansinspektionen har den 11 februari 2015 har godkänt bolagets ansökan om att förvalta alternativa investeringsfonder. Fondbolaget och fonden lyder nu under Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som är den svenska implementeringen av EU:s så kallade AIFMD-direktiv. Fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge har uppdaterats i enlighet med gällande lagar och regelverk. Ändringarna i fondbestämmelserna inte innebär någon förändring av fondens inriktning eller förvaltningsmetodik.


2015 Hedge Fund Award winners announced!

Under 2014 skapade QQM Equity Hedge positiv avkastning under årets samtliga kvartal. Den totala värdestegringen under fjolåret uppgick till +14,28%. Fonden har precis två vunnit två kategorier i 2015 Hedge Fund Awards.
• Best Systematic Equity Market Neutral Fund - Sweden
• Best Nordic Equity Focused Hedge Fund