Dagens Industri uppmärksammar QQM Equity Hedge

I en artikel, 30 augusti 2014, med placeringstips inför hösten rekommenderar DI:s fondexpert Hans Bolander tre fondportföljer med olika risknivåer. QQM Equity Hedge ingår i DI:s lågriskportfölj. Skälet är att avkastningen i fonden bedöms bli bättre än i rena penningmarknadsfonder.