QQM interjuvas

Blankning är ett mycket omdiskuterat ämne bland allmänheten, akademiker, politiker, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. Svenska hedgefondförvaltare, däribland QQM:s förvaltare, kommenterar det etiska frågorna kring blankning. Läs mer här.