Positiv årsavkasting, starkt andra halvår för fonden

Efter ett svagt första halvår för fonden är det glädjande att konstatera fonden mot slutet av året avkastade i linje med bolagets förväntningar. Det andra halvåret avkastade fonden +6,17 procent och för helåret 2010 redovisas ett positivt resultat om +2,65%.