År: 2011

QQM interjuvas

Blankning är ett mycket omdiskuterat ämne bland allmänheten, akademiker, politiker, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. Svenska hedgefondförvaltare, däribland QQM:s förvaltare, kommenterar det etiska frågorna kring blankning. Läs mer här.


QQM uppmärksammas

QQMs förvaltningsresultat och strategi uppmärksammas av HEDGEFONDER.nu, som publicerar en längre intervjuv med fondens förvaltare. Läs mer här.


Fondmarknaden.se rekomenderar QQM Equity Hedge

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.


QQM Equity Hedge rekomenderas

Analytikerna på Fondmarknaden.se har valt ut fonden QQM Equity Hedge som en av sina tre favoriter inom kategorin hedgefonder. Förutom QQM Equity Hedge rekommenderas fonderna Brummer Multi-Strategy samt SEB Räntehedge Alpha. Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder, och företaget arbetar med analys, förvaltning, rådgivning och vägledning kring fonder. Läs mer här.


Positiv årsavkasting, starkt andra halvår för fonden

Efter ett svagt första halvår för fonden är det glädjande att konstatera fonden mot slutet av året avkastade i linje med bolagets förväntningar. Det andra halvåret avkastade fonden +6,17 procent och för helåret 2010 redovisas ett positivt resultat om +2,65%.


Positiv årsavkastning, starkt andra halvår för fonden

Efter ett svagt första halvår för fonden är det glädjande att konstatera fonden mot slutet av året avkastade i linje med bolagets förväntningar. Det andra halvåret avkastade fonden +6,17 procent och för helåret 2010 redovisas ett positivt resultat om +2,65%.