År: 2010

Namnbyte

Fondbolaget Navitor Kapitalförvaltning AB har bytt namn till QQM Fund Management AB. QQM är en förkortning av Quantitative and Qualitative Models, eftersom bolaget arbetar med systematiska modeller där kvantitativa och kvalitativa data analyseras.


Fondbolagets namn

Fondbolaget har bytt namn till QQM Fund Management AB. QQM är en förkortning av Quantitative and Qualitative Models, eftersom bolaget arbetar med systematiska modeller där kvantitativa och kvalitativa data analyseras.


Förbättrad förvaltningsmodell

Det metodarbete som påbörjades den 1 juli är nu till fullo implementerat. Fonden tar liksom tidigare positioner i aktier baserade på en systematisk analys av earnings momentum och earnings surprise, men förvaltningsmetodiken har förfinats. I arbetet har förvaltarna haft hjälp av bolagets akademiske rådgivare, Magnus Dahlquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.


Ny ledning av fondbolaget

Fondbolagets styrelse består nu av Einar Wanhainen, ordförande, samt ledamöterna Bernt Andersson, Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt. Till verkställande direktör har Ola Björkmo utsetts.


Ny ledning av fondbolaget

Fondbolagets styrelse består nu av Einar Wanhainen, ordförande, samt ledamöterna Bernt Andersson, Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt. Till verkställande direktör har Ola Björkmo utsetts.


Teckna andelar via Nordnet

QQM Equity Hedge är tillgänglig via Nordnet Bank. Nu är det möjligt att teckna andelar via www.nordnet.se.


Akademisk Rådgivare

Magnus Dahlquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till bolaget.


Fondbolaget rekryterar portföljförvaltare

Fondbolaget har knutit till sig Ola Björkmo samt Jonas Sandefeldt som delägare och portföljförvaltare.