År: 2007

Erhåller tillstånd att driva fondverksamhet

Finansinspektionen meddelade den 17 december 2007, med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, Navitor Kapitalförvaltning AB tillstånd att driva fondverksamhet och godkänner samtidigt, med stöd av 4 kap. 9 § lagen om investeringsfonder, fondbestämmelserna för fonden Navitor Nordic Hedge.