Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är en prisbelönt svensk AIF-förvaltare som ansvarar för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge. Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget fick tillstånd att driva fondverksamhet den 17 december 2007 och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 11 februari 2015.

Avkastning november:0,55%
Avkastning 2021:8,85%
Avkastning 3 år:13,40%
Avkastning 5 år:12,79%
Avkastning sedan 2010-06-30:58,47%
NAV-kurs, SEK A, 2021-11-30:112,3835
NAV-kurs, SEK B, 2021-11-30:59,9180
NAV-kurs, SEK C, 2021-11-30:321,0110
Andel positiva månader:63%
Korrelation mot OMXSB:-0,08
Nästa teckningstillfälle:23 december

QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning. De modeller som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Värdeutveckling

whitesquare  QQM Equity Hedge    orangesquare  HFRX Equity Market Neutral Index