Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är ett svenskt fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen. QQM förvaltar aktivt förvaltade fonder med målsättningen att erbjuda andelsägare en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras. Därtill ska fondernas placeringar uppfylla våra krav på ansvarsfulla investeringar. Arbetssättet har genom åren givit oss ett flertal utmärkelser och nomineringar.

Fondbolaget är sedan 2022 ett dotterbolag till Nowonomics (publ), ett snabbväxande fintechbolag med verksamhet i Sverige som tillhandahåller en digital sparplattform.

Avkastning januari:-3,9%*
Avkastning 2023:-3,9%*
Avkastning 1 år:-3,4%*
Avkastning 3 år:-3,1%*
Avkastning 5 år:3,8%*
Avkastning sedan 2010-06-30:55,8%*
NAV-kurs, SEK A, 2022-12-30:113,2498
NAV-kurs, SEK B, 2022-12-30:60,9194
NAV-kurs, SEK C, 2022-12-30:315-9695
Andel positiva månader:61%
Korrelation mot OMXSB:-0,09
Nästa teckningstillfälle:25 januari
* est 15 januari

QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning. De modeller som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Värdeutveckling

whitesquare  QQM Equity Hedge    orangesquare  HFRX Equity Market Neutral Index