Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är en systematisk och prisbelönt svensk fondförvaltare. QQM ansvarar dels för förvaltningen av den marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge, dels för förvaltningen av värdepappersfonden Nowo Global Fund.

Våra investeringsstrategier kombinerar moderna kapitalförvaltningstekniker med insikter från behavioural finance. Vid förvaltningen tillämpas matematiska och systematiska marknadsneutrala strategier, och kvantitativa system används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning.

Avkastning augusti:-0,3%*
Avkastning 2022:-2,9%*
Avkastning 1 år:2,9%*
Avkastning 3 år:-1,2%*
Avkastning 5 år:15,9*
Avkastning sedan 2010-06-30:67,9%*
NAV-kurs, SEK A, 2022-06-30:112,9209
NAV-kurs, SEK B, 2022-06-30:60,4217
NAV-kurs, SEK C, 2022-06-30:312,1610
Andel positiva månader:61%
Korrelation mot OMXSB:-0,05
Nästa teckningstillfälle:25 augusti
* estimat 15 augusti

QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning. De modeller som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Värdeutveckling

whitesquare  QQM Equity Hedge    orangesquare  HFRX Equity Market Neutral Index