Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är en prisbelönt svensk AIF-förvaltare som ansvarar för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge. Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget fick tillstånd att driva fondverksamhet den 17 december 2007 och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 11 februari 2015.

Avkastning januari:0,6%*
Avkastning 2022:0,6%*
Avkastning 3 år:12,5%*
Avkastning 5 år:20,9%*
Avkastning sedan 2010-06-30:63,5%*
NAV-kurs, SEK A, 2021-12-30:114,9033
NAV-kurs, SEK B, 2021-12-30:61,5511
NAV-kurs, SEK C, 2021-12-30:328,2085
Andel positiva månader:64%
Korrelation mot OMXSB:-0,07
Nästa teckningstillfälle:25 januari
* est 17 januari

QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning. De modeller som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Värdeutveckling

whitesquare  QQM Equity Hedge    orangesquare  HFRX Equity Market Neutral Index