Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är ett svenskt fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen. QQM förvaltar aktivt förvaltade fonder med målsättningen att erbjuda andelsägare en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras. Därtill ska fondernas placeringar uppfylla våra krav på ansvarsfulla investeringar. Arbetssättet har genom åren givit oss ett flertal utmärkelser och nomineringar.

Fondbolaget är sedan 2022 ett dotterbolag till Nowonomics (publ), ett snabbväxande fintechbolag med verksamhet i Sverige som tillhandahåller en digital sparplattform. Den 17 oktober tog styrelsen beslutet att lägga ner QQM Equity Hedge och information har gått ut till andelsägarna.

Nowo Global Fund

Avkastning november:2,63%
Avkastning 2023:12,79%
Avkastning 1 år:9,80%
Avkastning 3 år:27,46%
Avkastning 5 år:49,55%
Total avkastning sedan start:93,55%
Genomsnitt per år, sedan start:8,69%
NAV-kurs, A SEK, 2023-11-30:193,55
Andel positiva månader:66%
Korrelation mot OMXSB:0,86
Aktiv risk (2 år):6,62%

whitesquare  Novo Global Fund    greyquare  Jämförelseindex

QQM Equity Hedge

Avkastning augusti:0,19%
Avkastning 2023:-6,97%
Avkastning 1 år:-7,56%
Avkastning 5 år:-3,54%
Avkastning sedan 2010-06-30:50.84%
NAV-kurs, SEK A, 2023-07-31:104,5221
NAV-kurs, SEK B, 2023-07-31:56,3381
NAV-kurs, SEK C, 2023-07-31:-
Andel positiva månader:60%
Korrelation mot OMXSB:-0,09
Nästa teckningstillfälle:25 september

whitesquare  QQM Equity Hedge    greyquare  HFRX Equity Market Neutral Index