QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning. De kvantitativa modeller som används i verksamheten är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data. Ett viktigt moment i förvaltningen av fonderna är modellutvecklingen. De finansiella marknaderna utvecklas och det är därför viktigt att förbättra de modeller som används i förvaltningen samt att utveckla och utvärdera nya modeller. Som ett stöd för verksamheten har QQM därför engagerat en vetenskaplig rådgivare.