QQM investerar i grön obligation från Örebro kommun

Som ett led i att utöka investeringarna i gröna obligationer och fortsätta QQMs arbete mot en bättre miljö har QQM valt att investera i Örebro kommuns nya emission. Se pressrelease här: Örebro kommun erbjuder gröna obligationer


What the Future Holds

QQM invervjuas av branschtidningen HedgeNordic, ”What the Future Holds”, om vilka möjligheter som nya teknologier erbjuder.


Nummer 5 bland globala fonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 5 bland globala marknadsneutrala aktiefonder under oktober 2017


Nummer 5 bland globala fonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 5 bland globala marknadsneutrala aktiefonder under september 2017


Nummer 6 bland globala fonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 6 bland globala marknadsneutrala aktiefonder under april 2017

 


QQM stärker ESG-profilen ytterligare

QQM stärker ESG-profilen ytterligare. Läs mer här.


QQM Utmärkelser

awards
Att fondens avkastning är konkurrenskraftig har visat sig i ett antal internationella utmärkelser. Läs mer på vår sida om utmärkelser och rating.


Finansinspektionen godkänner nya fondbestämmelser

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för QQM Equity Hedge. Fonden omvandlas till en så kallad matarfond (eng. feeder fund) med namnet QQM Equity Hedge SEK. Vi lanserar samtidigt två andra matarfonder, en som handlas i Euro och en som handlas i amerikanska dollar.

Den nya strukturen med matarfonder innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda investeringsstrategin valutasäkrat till fler basvalutor till investerare som föredrar annat än svenska kronor. Därmed förbättras förutsättningarna för att öka kapitalet som förvaltas enligt investeringsstrategin, vilket skapar stordriftsfördelar som förväntas gynna samtliga andelsägare över tiden.

Omvandlingen till matarfond kommer att implementeras den 17 maj 2016.


QQM uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic

Den goda utvecklingen i QQM Equity Hedge uppmärksammas i en artikel i HedgeNordic. “QQM reach new all time high in turbulent January” skriver Jonathan Furelid.

“Stockholm (HedgeNordic) – Swedish market neutral manager QQM recorded a 1.3 percent gain in its QQM Equity Hedge program in January, thereby adding to a solid 5,2 percent gain in December which brought the year to date numbers for 2015 to + 8.1 percent. The program is now at a new all time high.”

Läs mer här.


Akademisk rådgivare till QQM

Hanna Setterberg, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har engagerats som akademisk rådgivare till QQM.

Hanna doktorerade 2012 med avhandlingen “The Pricing of Earnings – Essays on the post-earnings announcement drift and earnings quality risk”. Hon arbetar vid institutionen för redovisning och finansiering, och forskar bland annat kring sambandet mellan aktiekurser och redovisningsdata.