Välkommen till QQM

QQM Fund Management AB är en svensk AIF-förvaltare som ansvarar för förvaltningen av den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge.

Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande.

Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget fick tillstånd att driva fondverksamhet den 17 december 2007 och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 11 februari 2015.

QQM Equity Hedge


Avkastning 31 augusti, est:-2,7%
Avkastning 2016, est:-4,2%
Avkastning senaste 12 mån, est:3,3%
Avkastning senaste 36 mån, est:27,8%
Senaste NAV-kurs, klass A:113,2003
Senaste NAV-kurs, klass B:57,4329
Senaste NAV-kurs, klass C:357,8261
Senaste NAV-kurs, EUR:260,2983
Senaste NAV-kurs, USD:520,2199
Andel positiva månader:69%
Korrelation mot OMXSB:-0,02
Nästa teckningstillfälle:26 september

Värdeutveckling
Senaste månadsrapport

QQM anser att en systematisk och disciplinerad investeringsprocess är avgörande för att långsiktigt nå framgång i fondförvaltning.

De modeller som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, och är inte enbart byggda för att passa historiska data.

Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Värdeutveckling


Värdeutveckling

Prenumerera på vårt månadsbrev?
Kontakta oss.

Prenumerera på nyheter via RSS
RSS feed